Scholingsaanbod 2017

Ouderbegeleiding/ouderparticipatie
Als logopedist/stottertherapeut willen we de ouders betrekken bij de begeleiding van hun kind. Het geven van adviezen is vaak niet toereikend. De tweedaagse cursus ouderbegeleiding/ouderparticipatie is gericht op: Hoe zetten we adviezen die wij geven om in handelen van de ouders? Hoe krijgen we ouders betrokken in de behandeling? Hoe kunnen we ouders als cotherapeut inzetten? Waarom lukt dit bij de ene ouder wel en bij de andere ouder niet? Hoe kunnen we efficiënter werken door de krachten van de ouders te benutten?
De cursus is praktisch, actief en gericht op praktijk gerelateerde vraagstukken. Van de cursist wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Er is mogelijkheid tot het inbrengen van casuïstiek.
Doelgroep: primair logopedisten, op aanvraag ook voor andere deskundigen.
Cursusdata: 14 en 18 maart 2017, op aanvraag ook mogelijk in company.
Tijdstip: 9.30 – 16.30 uur.
Locatie: Spraak – Taal – Stottercentrum Rijnland.
Aantal deelnemers: 6 – 12 personen.
Kosten: € 490,00.
Contactgegevens voor vragen: info@stsc-rijnland.nl.
Aanmelden kan via het cursusaanmeldformulier.

Speech Motor Training (SMT)
Een onderdeel van stottertherapie is Speech Motor Training. Deze training is ook opgenomen in de richtlijn stotteren. De meest bekende vorm van SMT is de OMAT (Oral-Motor Assessment and Training). Het instrument OMAT is breder inzetbaar dan de stottertherapie. SMT is een vaardigheidstraining gericht op het creëren van een stabiel oraal motorisch systeem waardoor de timing en de coördinatie van spraakbewegingen systematisch worden getraind. Bij de training wordt gebruik gemaakt van zowel nonsens als betekenisvolle uitingen op syllabe-, woord- en zinsniveau.
In de tweedaagse cursus SMT wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en behandeling van oraal motorische vaardigheden volgens de OMAT. Er wordt er gekeken naar in stand houdende factoren, hoe deze factoren aan te kunnen pakken. En we behandelen hoe we vanuit de zintuiglijke informatie verwerking (SI) kunnen kijken naar de oraal motorische vaardigheid en de training daarvan.
Doelgroep: logopedisten en stottertherapeuten.
Cursusdata: 25 april en 13 mei 2017, op aanvraag ook mogelijk in company.
Tijdstip: 9.00-16.00 uur.
Locatie: Spraak – Taal – Stottercentrum Rijnland.
Aantal deelnemers: 6 – 12 personen.
Kosten: € 490,00
Contactgegevens voor vragen: info@stsc-rijnland.nl.
Aanmelden kan via het cursusaanmeldformulier.

Stotteren en spraak-taal(ontwikkelings)problemen
Is het stotteren én spraak-taal(ontwikkelings)problemen of is het spraak-taal(ontwikkelings)problemen én stotteren? Dit is de hamvraag binnen de comorbiditeit stotteren en spraak-taal(ontwikkelings)problemen. De cursus stotteren en spraak-taal(ontwikkelings)problemen richt zich op deze hamvraag. Wat heeft binnen deze comorbiditeit prioriteit? Hoe kan het stotteren en of de spraak-taal(ontwikkeling) worden onderzocht en worden begeleid waarbij de comorbiditeit zo min mogelijk onder druk wordt gezet?
De cursus is praktisch, actief en gericht op praktijkgerelateerde vraagstukken. Van de cursist wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Er is mogelijkheid tot het inbrengen van casuïstiek.
Doelgroep: logopedisten en stottertherapeuten.
Cursusdata: 16 en 20 mei 2017, op aanvraag ook mogelijk in company.
Tijdstip: 9.30-16.30 uur.
Locatie: Spraak – Taal – Stottercentrum Rijnland.
Aantal deelnemers: 6 – 12 personen.
Kosten: € 490,00.
Contactgegevens voor vragen: info@stsc-rijnland.nl.
Aanmelden kan via het cursusaanmeldformulier.

Anders kijken naar onvloeiend spreken, SI en stotteren
Vloeiend spreken is de meest fijne en nauwkeurige motorische activiteit. Motorisch gezien is spreken een vaardigheid op het topje van de ijsberg. Wat zit er aan de basis van deze vaardigheid? In de cursus anders kijken naar onvloeiend spreken kijken we vanuit de sensorische informatieverwerking (SI) naar de basis van deze vaardigheid. Hoe kunnen we onvloeiend spreken aanpakken vanuit de sensorische informatie verwerking.
Doelgroep: logopedisten met kennis van zintuiglijke informatie verwerking (SI), voor wie nog niet geschoold is in de zintuiglijke prikkelverwerking wordt voorafgaand aan de cursus een introductiedag sensorische informatieverwerking georganiseerd. De kosten van de introductiedag zijn niet inbegrepen in de cursusprijs van ‘Anders kijken naar onvloeiend spreken’.
Cursusdata: 20 en 24 juni 2017, op aanvraag ook in company mogelijk
Tijdstip: 10.00-16.30 uur.
Locatie: Spraak – Taal – Stottercentrum Rijnland.
Aantal deelnemers: 6 – 12 personen.
Kosten: € 490,00.
Contactgegevens voor vragen: info@stsc-rijnland.nl.
Aanmelden kan via het cursusaanmeldformulier.

Com & Play
Voor kinderen met communicatieproblemen is het vaak lastig om met andere personen een interactie aan te gaan. Deze kinderen vinden het vaak lastig om dingen te verbinden, met elkaar in verband te brengen. Dit kunnen we horen in de verhalen die ze vertellen en zien in hun spel en hun spelen. Door middel van het spel en het spelen kunnen we het kind mogelijkheden bieden verbindingen te maken. Communicatie, spel en spelen hebben een sterke samenhang.
Com & Play is gericht op de kracht van de combinatie van spel, spelen en communicatie.
In deze cursus wordt ontwikkelingsgericht gewerkt, waarbij de interactie tussen het kind en de omgeving centraal staat.
Doelgroep: Logopedisten, speltherapeuten, leerkrachten (groep 1 t/m 3) en pedagogisch medewerkers.
Cursusdata: 26 en 30 september 2017, op aanvraag ook in company mogelijk
Tijdstip: 10.00-16.30 uur.
Locatie: Spraak – Taal – Stottercentrum Rijnland.
Aantal deelnemers: 6 – 12 personen.
Kosten: € 670,00.
Contactgegevens voor vragen: info@stsc-rijnland.nl.
Aanmelden kan via het: cursusaanmeldformulier.